• Ks. Adam Romejko
  • Ks. Adam Romejko

1990-1996 - studia w Gdańskim Seminarium Duchownym;
1995-1996 - praktyka diakońska w par. MB Bolesnej w Gdyni Orłowie; katecheta w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni Orłowie;
1996-1999 - wikariusz w par. NMP Królowej Róażca św. w Gdańsku Przymorze; katecheta w Szkole Podstawowej nr 74
                  w Gdańsku Oliwie;
1999-2004 - kapelan w Sanatorium Kettenbrucke w Innsbrucku; studia doktoranckie na Uniwersytecie Leopolda Franciszka
                  w Innsbrucku;
2000 - doktorat z nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce obroniony na Uniwersytecie Gdańskim;
2004 - doktorat z teologii dogmatycznej obroniony na Uniwersytecie Innsbruckim;
od 2004 - wykładowca w Gdańskim Seminarium Duchownym;
2004-2005 - pomoc duszpasterska w par. NMP Królowej Różańca św. w Gdańsku Przymorze;
2005-2007 - adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
2005-2009 - pomoc duszpasterska w par. NMP Wniebowziętej Gwiazda Morza w Sopocie;
2007-2017 - adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego;
2007-2011 - adiunkt w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni;
2009 - pomoc duszpasterska w par. św. Jakuba w Londynie;
2009-2010 - prorektor ds. nauki w Gdańskim Seminarium Duchownym;
2009-2014 - redaktor naczelny Studiów Gdańskich;
2010-2011 - pomoc duszpasterska w par. św. Jacka w Straszynie k. Gdańska;
2011-2014 - pomoc duszpasterska w par. św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie;
2014-2018 - pomoc duszpasterska w par. św. Andrzeja Boboli w Sopocie;
2016 - habilitacja z nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na UMCS;
od 2016 - wykładowca w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni;
od 2017 - profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego;
2018 - semestralny pobyt naukowy w Wiedniu we współpracy z Instytutem Historii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Wiedeńskiego;
2018-2020 - pomoc duszpasterska w par. św. Andrzeja Boboli w Gdyni;
od 2020 - pomoc duszpasterska w par. bł. Michała Kozala BM w Pruszczu Gdańskim.